Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Liikuntatilojen sulkupäätös päättyy Pohjois-Savossa, liikuntatilat myös aikuisryhmien käytössä perjantaista 14.1. alkaen

13.1.2022

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti liikuntatilat ovat perjantaista alkaen myös aikuisryhmien käytössä. Tilojen käytössä tulee jatkossakin huomioida terveysturvallisuus, puku-, pesu- ja muissa oheistiloissa tulee viettää mahdollisimman lyhyt aika. Voimassa olevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti ottelut ym. tapahtumat toteutetaan ilman yleisöä.

Alla ote avin tiedotteesta

Nyt annettu tartuntatautilain (58 g §) mukainen määräys ei koske Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien aluetta.

Tartuntatautilain mukaan tilojen sulkupäätös voidaan tehdä vain, jos

  1. kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella ja
  2. tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan asiantuntija-arvion mukaan johtavan sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään lisääntymiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden tai asiakkaiden hoivan tai potilaiden hoidon olennaiseen vaarantumiseen taikka muuhun vastaavaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumiseen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä saadun asiantuntija-arvion mukaan tartuntojen määrä ei merkittävästi lisää sairaala- ja tehohoidon tarvetta sen alueella. Sairaanhoitopiirin arvion mukaan tartuntojen määrä ei sen alueella myöskään vaaranna sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyttä tai asiakkaiden ja potilaiden hoivaa ja hoitoa tai muuten ylikuormita sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää.

”Tämän sairaanhoitopiirin asiantuntija-arvion pohjalta Itä-Suomen aluehallintovirasto on todennut, että edellä mainitut tilojen väliaikaista sulkemista koskevan päätöksen tartuntatautilaissa säädetyt edellytykset eivät tällä hetkellä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osalta täyty.”, kertoo ylijohtaja Soile Lahti.

”Itä-Suomen aluehallintovirasto seuraa kuitenkin koronatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja on valmiudessa tekemään uusia päätöksiä nopeallakin aikataululla.”, toteaa Lahti.

Tilojen terveysturvalliseen käyttöön liittyvät rajoitukset edelleen voimassa

Tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva tartuntatautilain (58 d §) mukainen määräys on edelleen voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

Tilojen käyttöjä koskeva määräys edellyttää, että asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi mm. rajoittaa asiakasmäärää, järjestää asiakaspaikat väljästi, tehostaa ilmanvaihtoa ja suositella maskin käyttöä tiloissaan tai toimia muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla terveysturvallisella tavalla. Tämä määräys on voimassa koko Itä-Suomen alueella 26.1.2022 saakka.