Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ohjeita pientalon öljylämmityksestä luopumiseen

25.2.2022

Kun öljysäiliö on tarkoitus poistaa käytöstä, tulee maanalainen säiliö öljyputkineen tyhjentää, puhdistaa ja tarkastaa ennen käytöstä poistamista. Tarkastuksen voi tehdä ainoastaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä tarkastusliike. Suosittelemme, että myös tyhjennyspuhdistuksen tekee hyväksytty tarkastusliike. Tarkastuksesta tulee olla kirjallinen tarkastusraportti. Tarkastusliike lähettää raportin pelastusviranomaiselle ja se on hyvä lähettää myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maanpäällinen, rakennuksen sisällä oleva säiliö tulee tyhjentää ja puhdistaa.

Maaperästä poistettu öljysäiliö.
Maaperästä poistettu öljysäiliö. Kuva: Tarja Asikainen, Päijät-Hämeen Pelastuslaitos.

Pääsääntönä on, että käytöstä poistetut öljysäiliöt putkistoineen puretaan. Maanalainen, käytöstä poistettu öljysäiliö on jätettä. Pohjavesialueilla maanalaiset öljysäiliöt öljyputkineen tulee poistaa maasta ja muillakin alueilla on pääsääntönä, että öljysäiliöt poistetaan maasta. Säiliön poistamisen yhteydessä tarkastetaan aistinvaraisesti, ettei maaperässä ole havaittavissa öljyvuotoja. Säiliön täyttöputki, ilmaputki sekä mahdolliset rakenteisiin jäävät öljyputket tulee katkaista ja tulpata.

Tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käy tarkastamassa kaivannon aistinvaraisesti. Jos maaperässä havaitaan merkkejä öljyvuodosta, on asiasta ilmoitettava heti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jos säiliön poistaminen maasta tai rakennuksen sisältä on teknisesti hyvin vaikeaa (esimerkiksi vaarana rakennuksen vaurioituminen tai tarvittaisiin kantavien rakenteiden purkamista), on säiliön maahan tai rakennuksen sisälle jättäminen mahdollista, kun se on puhdistettu ja maanalainen öljysäiliö tarkastettu. Maanalainen säiliö pitää onnettomuusvaaran takia täyttää myös hiekalla (mikä vaikeuttaa säiliön poistoa tulevaisuudessa).

Jos säiliö jätetään maahan, tulee tästä kertoa kiinteistön omistajanvaihdoksen yhteydessä tai jos tontti palautuu vuokranantajalle (maassa oleva säiliö rasittaa kiinteistöä, koska on jätettä). Säiliö on joka tapauksessa poistettava silloin, kun säiliön alueella tehdään esim. maarakennustöitä tai rakennus puretaan.

Lisätiedot: Siilinjärven kunta, ympäristönsuojelu, ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi

Lisätietoa avustuksen hakemisesta: Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi – ely – ELY-keskus

  • Avustuksen hakemisen yhteydessä ELY-keskus voi vaatia selvitystä, mikäli säiliö halutaan jättää maahan tai maanpäällistä säiliötä ei pureta. Lausuntoa asiasta voi pyytää maanalaisen säiliön osalta Siilinjärven ympäristönsuojelulta ja maanpäällisen, rakennuksen sisällä olevan säiliön osalta rakennusvalvonnalta.

Pohjois-Savossa toimivia säiliöiden tarkastusyrityksiä:

https://www.suomensailiohuolto.fi/  (Pieksämäki)

https://www.sailiopuhdistus.fi/  (toimipiste Iisalmessa)