Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Ohjeita pientalon öljylämmityksestä luopumiseen

25.2.2022

Kun maanalainen öljysäiliö on tarkoitus poistaa käytöstä, tulee se öljyputkineen tyhjentää, puhdistaa ja tarkastaa ennen käytöstä poistamista. Tarkastuksen voi tehdä ainoastaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä tarkastusliike. Suosittelemme, että myös tyhjennyspuhdistuksen tekee hyväksytty tarkastusliike.

Tarkastuksesta tulee olla kirjallinen tarkastusraportti. Tarkastusliike lähettää raportin pelastusviranomaiselle ja se on hyvä lähettää myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maaperästä poistettu öljysäiliö.
Maaperästä poistettu öljysäiliö. Kuva: Tarja Asikainen, Päijät-Hämeen Pelastuslaitos.

Maanalainen, käytöstä poistettu öljysäiliö on jätettä. Pohjavesialueilla maanalaiset öljysäiliöt öljyputkineen tulee poistaa maasta ja muillakin alueilla on pääsääntönä, että öljysäiliöt poistetaan maasta. Säiliön täyttöputki ja mahdolliset rakenteisiin jäävät öljyputket tulee katkaista ja tulpata. Säiliön poistamisen yhteydessä tarkastetaan vielä aistinvaraisesti, ettei maaperässä ole havaittavissa öljyvuotoja.

Tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käy tarkastamassa kaivannon aistinvaraisesti. Jos maaperässä havaitaan merkkejä öljyvuodosta, on asiasta ilmoitettava heti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jos säiliön poistaminen maasta on teknisesti hyvin vaikeaa (esimerkiksi vaarana rakennuksen vaurioituminen), on säiliön maahan jättäminen mahdollista, kun se on puhdistettu ja tarkastettu. Säiliö pitää onnettomuusvaaran takia täyttää myös hiekalla (mikä vaikeuttaa säiliön poistoa tulevaisuudessa).

Jos säiliö jätetään maahan, tulee tästä kertoa kiinteistön omistajanvaihdoksen yhteydessä tai jos tontti palautuu vuokranantajalle (maassa oleva säiliö rasittaa kiinteistöä, koska on jätettä). Säiliö on joka tapauksessa poistettava silloin, kun säiliön alueella tehdään esim. maarakennustöitä tai rakennus puretaan.

 

Lisätiedot: Siilinjärven kunta, ympäristönsuojelu, ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi

Lisätietoa avustuksen hakemisesta: Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi – ely – ELY-keskus

Pohjois-Savossa toimivia säiliöiden tarkastusyrityksiä:

https://www.suomensailiohuolto.fi/  (Pieksämäki)

https://www.sailiopuhdistus.fi/  (toimipiste Iisalmessa)

https://joenloka.fi/   (Kuopio, Joensuu)