Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Parannustarpeita Siilinjärven järvien tilassa – Siilinjärvi välttävässä tilassa

11.11.2019

Pohjois-Savon ELY-keskus on päivittänyt järvien ja jokien ekologisen tilan luokituksen. Siilinjärven kunnan alueella (kartta) Lyhyenjärven ja Sulkavanjärven tila on parantunut välttävästä tyydyttävään. Lyhyenjärvessä päällysveden kesä- ja talvifosforipitoisuudet pienentyivät edellisestä, vuoden 2013 luokituksesta. Myös järven happitilanteessa on viitteitä paremmasta. Sulkavanjärven kohdalla ei ole tapahtunut todellisesta tilan muutosta, vaan kyse on rajatapauksen tyydyttävä/välttävä luokittumisesta tällä kertaa tyydyttäväksi. Syvännepohjaeläimistön tilassa näkyy vähän paranevaa, mutta klorofyllissä lievää nousua. Typen keskipitoisuus oli vähän laskenut.

Pohjois-Kallaveden ja Räimäjärven tila on heikentynyt hyvästä tyydyttäväksi. Pohjois-Kallavedellä kasviplanktoneissa, vesikasvillisuudessa ja syvännepohjaeläimissä havaittiin heikentymistä. Vedenlaadun heikentyminen oli havaittavissa myös fosforipitoisuudessa, joka kohosi niukasti tyydyttävän puolelle. Räimäjärvi on hyvä/tyydyttävä -luokittelussa rajatapaus. Luokittelua vaikeutti vähäinen vedenlaatu- ja kasviplanktonaineisto. Kasviplanktonnäyte oli erittäin sinilevävaltainen; haitallisten sinilevien osuus oli yli 60 %. Levätilanne vaatii lisäselvityksiä. Klorofyllitulosten vaihteluvälin tiedetään olleen hyvästä tyydyttävään jo 30 vuotta sitten.

Siilinjärven ekologinen tila heikkeni tyydyttävästä välttävään. Levämäärä on ollut järvessä nousussa pitkällä aikavälillä. Syvännepohjaeläimistö on hyvin niukka. Tilaluokka alennettiin lähinnä levämäärässä tapahtuneen muutoksen takia.

Pohjois-Savon järvistä 78 % on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Suhteellisesti eniten parannustarpeita on Iisalmen, Kiuruveden ja Siilinjärven alueen pintavesissä.

Järvien ja virtavesien ekologinen tila arvioidaan kaikissa EU-maissa kuuden vuoden välein. Edellinen luokitus tehtiin vuonna 2013.

Lisätiedot: Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedote