Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Siilinjärven kunnalle Kevan työelämän kehittämisrahaa

28.8.2019

Siilinjärven kunnalle on myönnetty Kevan työelämän kehittämisrahaa työhyvinvointihankkeelle ”Edunvalvonnasta yhteiseen kehittämiseen”. Hankkeen taustalla ovat sairauspoissaolojen nousu ja tarve löytää uusia keinoja niiden vähentämiseksi. Hanke pohjautuu ja tukeutuu Siilinjärven kunnan aikaisempaan työhyvinvointitoimintaan ja sen edelleen kehittämiseen. Kasvavat tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset myös haastavat niin organisaation kuin työntekijät jatkuvaan osaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteena on parantaa yhteistoimintaa osana työkykyjohtamista sekä kokeilla yksilön työkykyä tukevia toimia. Pilottiyksikkönä toimii Siilinjärven kunnan kotihoito. Hankkeen kustannusarvio on 40 000 €, josta Kevan työelämän kehittämisrahan osuus on 20 000 €.

Hankkeella on kaksi keskeistä osatavoitetta:

  • Yhteistoiminnan kehittäminen työnantajan, työsuojelun, työterveyshuollon ja ammattijärjestöjen edustajien kesken. Tavoitteena on muutos vanhakantaisesta kahtiajaosta ja edunvalvonnasta yhteiseen kehittämiseen. Näin pyritään luomaan uudenlainen keskustelu- ja työskentelykulttuuri, jossa kaikki edellä mainitut osapuolet hakevat uusia ratkaisuja, joilla tuetaan työyhteisöjä ja yksittäisiä työntekijöitä. Yhteistoiminnan kehittämisen ydin on se, että tarkastellaan yhdessä kyseisen toiminnan kokonaistilannetta ja tehdään siitä yhteinen tulkinta. Yhteisen tulkinnan pohjalta voivat kaikki eri toimijat tukea kyseistä toimintaa samaan suuntaan. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi ostetaan ulkopuolista työpaja-/koulutustoimintaa. Uutta yhteistoiminnan mallia kokeillaan käytännössä kotihoidon henkilöstön kanssa ja käytännöt jalkautuvat myöhemmin koko kunnan alueelle.
  • Toinen keskeinen tavoite on yksilön työkykyä tukevan toiminnan kokeilu kotihoidosta valitussa ryhmässä. Ryhmään osallistujat valitaan heistä, joilla on työkykyyn liittyviä haasteita. Ryhmälle tarjotaan ulkopuolisen palveluntuottajan tuottama kuntoutuksellinen avoprosessi, joka sisältää teoriaosuuden ja toiminnallista ohjelmaa.

Hankkeen myötä pyritään nostamaan kotihoidon tuottavuutta tasolle, jolla se pystyy vastaamaan paremmin uusiin haasteisiin vanhuspalvelulain mukaisesti, huomioimalla organisaation omat mahdollisuudet ja voimavarat. Jotta työntekijöiden sitoutumista pystytään lisäämään ja sairauspoissaoloja vähentämään, toimenpiteet on kohdennettava työn kuormitustekijöihin ja voimavaroihin, erityisesti työn hallintaan ja työelämävalmiuksiin. Kaikkien toimenpiteiden odotetaan parantavan työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä, millä lisätään työssäoloaikaa, toisin sanoen vähennetään sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyskustannuksia.

Lisätietoja antaa työhyvinvointisuunnittelija Anne Lankinen (puh. 0447401202, anne.lankinen@siilinjarvi.fi)