Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Siilinjärven kunnan henkilöstö suosittaa omaa työpaikkaansa

4.5.2020

Mediatiedote 4.5.2020

Siilinjärven kunnassa seurataan säännöllisesti henkilöstön kokemusta omasta työhyvinvoinnistaan. Tänä vuonna kysely nähtiin erityisen tärkeänä, koska vuodenvaihteessa käytiin yhteistoimintaneuvottelut, jossa etsittiin miljoonan euron henkilöstösäästöt. Kysely sattui myös ajoittumaan keskelle koronavirustilannetta.

Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen kertoo, että vastaajista peräti 81,4 % on valmis suosittelemaan nykyistä työpaikkaa tuttavalleen, kun vertailuorganisaatioissa keskiarvo on 71,5 %. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta Siilinjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla ja useilla osa-alueilla hieman parempi kuin verrokeilla. Kuntatasolla tulokset ovat joko ennallaan tai hieman parantuneet.

Kyselyn vastausprosentti oli 62 % eli hieman matalampi kuin aiemmin. Vastausprosentti on kuitenkin edelleen hyvä, mikä osaltaan kertoo, että myös henkilöstö arvostaa ja näkee kyselyn tärkeänä.

Erityisen hyviksi arvioitiin perehdyttäminen, ristiriitojen ratkaisu ja työn tavoitteiden tunteminen. Työntekijät kokevat myös, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan monipuolisesti työssä ja voivat vaikuttaa työtä koskeviin asioihin. Työyhteisöissä koettiin vallitsevan avoin ilmapiiri ja ristiriitoja pystytään käsittelemään aiempaa paremmin. Heikoimman arvosanan sai kokemus siitä, että on riittävästi aikaa saada työ tehdyksi.

Henkilöstöjohtaja Johanna Antikaisen mukaan esimiestyön kehittäminen mm. omalla johtamiskoulutuksella ja esimiestilaisuuksilla on tuottanut tulosta, sillä esimiestyö arvioitiinkin kautta linjan paremmaksi kuin edellisessä kyselyssä ja myös valtaosin verrokkeja paremmaksi. Erityisesti oltiin tyytyväisiä työntekijöiden ja esimiehen välillä vallitsevaan luottamukselliseen ilmapiiriin sekä kannustavaksi ja oikeudenmukaiseksi koettuun toimintaan. Esimiesten toivotaan kuitenkin keskustelevan enemmän työntekijöiden kanssa ja antavan palautetta työssä onnistumisesta.

Tulokset käsitellään työyhteisöissä, jotka laativat konkreettisen kehittämissuunnitelman. Työyksiköiden suunnitelmista edetään ylöspäin tulos- ja palvelualueiden kehittämiskohteisiin, joiden avulla muodostuu koko kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma.

 

Lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen p. 0447401101,  henkilöstöjohtaja Johanna Antikainen p. 0447401201, työhyvinvointisuunnittelija Anne Lankinen p. 0447401202 (etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi)