Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset

22.1.2024

Siilinjärven viranomaislautakunnassa on valmisteilla ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaiset kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Määräyksillä täydennetään ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä siten, että kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet tulevat otetuksi huomioon. Määräyksiin on otettu ensisijaisesti toimintoja, joista aiheutuu hajapäästöjä tai tilapäisiä päästöjä. Määräyksistä päättää Siilinjärven kunnanvaltuusto.

Määräyksissä on säännöksiä mm. jätevesien käsittelystä pohjavesi- ja ranta-alueilla, lietteiden levityksestä pohjavesialueilla, melua aiheuttavien toimintojen aikarajoituksista sekä öljytuotteiden ja kemikaalien varastoimisesta. Määräykset eivät koske toimintoja, joilla on ympäristölupa tai sitä vastaava muu hyväksyntä.

Määräysten luonnos ja määräysten perustelujen luonnos löytyvät sivulta Ajankohtaista | Siilinjärven kunta (siilinjarvi.fi)

Määräyksistä on mahdollista esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja 29.2.2024 asti. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa Siilinjärven viranomaislautakunnalle, sähköposti ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi tai postiosoite PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422