Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Siilinjärven kunta haluaa edistää kävelyä ja pyöräilyä

2.5.2023

Siilinjärven kunta on mukana Kuopion seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa, eli KäPy-ohjelmassa. Ohjelma tähtää siihen, että pyöräily Siilinjärvellä on sujuvaa, miellyttävää ja houkuttelevaa.

Ohjelman päätavoitteena on kasvattaa jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuuksia eri keinoin, muun muassa edistämällä sujuvaa ja turvallista pyöräilyinfraa, kehittämällä viihtyisiä ja esteettömiä kävely-ympäristöjä sekä edistää toimivia matkaketjuja pyöräpysäköinnin avulla.

Siilinjärven osalta keskeisiä hankekokonaisuuksia ovat kirkonkylän ja Etelä-Siilinjärven keskustaajamissa olevien palveluiden saavutettavuuden parantaminen kävellen ja pyörällä. Keskeistä on myös lisätä kävellen ja pyöräillen tapahtuvaa arkiliikkumisen kulkutapaosuutta parantamalla koulujen, työpaikkojen ja harrastamisen alueiden saavutettavuutta kävellen ja pyöräillen.  

Jokaisella kävellen tai pyöräillen tehdyllä kilometrillä on vaikutusta

Kävelyä ja pyöräilyä halutaan lisätä terveyshyötyjen saamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Jalankulun ja pyöräliikenteen väylät ovat aikuisväestön suosituin ja suurin lähiliikuntapaikka. Keskeiset reitit työ- ja opiskelupaikoille sekä palveluihin ovat avainasemassa arkiliikkumisen kannalta. Myös jokainen kävelty tai pyöräilty kilometri tuo säästöjä terveysvaikutusten ja pidentyneen eliniän muodossa.

Kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu voi korvata osittain lyhyitä automatkoja ja vähentäisi sitä kautta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Kehittämistoimenpiteitä eri teemoille

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteutus on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisen vaiheen toimenpiteet ovat toteutettavissa hyvinkin nopealla aikataululla tulevina vuosina. Toisen ja kolmannen vaiheen toimenpiteet vaativat tarkempaa suunnittelua, poliittista vuoropuhelua sekä investointipäätöksiä toteutuakseen. Toimenpiteitä toteutetaan kunnassa mm. taloudellisten resurssien mahdollisuuksien mukaan aloittaen ensimmäisen vaiheen toimenpiteistä. Toimenpiteiden valmistumisen tavoitevuosi on 2030–2035.

Siilinjärven kunnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, PDF

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman kehittämistoimenpiteet jakaantuvat jalankulun ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteisiin sekä pyöräpysäköinnin toimenpiteisiin.