Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Siilinjärven kunta käynnistää ekotukitoiminnan ilmastotyön tavoitteiden saavuttamiseksi

19.4.2022

Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan ilmasto-ohjelman kesäkuussa 2021. Ilmasto-ohjelman toiminta-aika on määritetty vuoteen 2035 asti. Hyväksytty ilmasto-ohjelma tukee osaltaan vuonna 2020 hyväksyttyä kunnan resurssiviisausohjelmaa. Ilmasto-ohjelmassa painotetaan, että kunta haluaa osallistua ilmastotyöhön niiltä osin jolta se voi siihen itse vaikuttaa ja vaikutusten toteutumista pystytään seuraamaan. Ilmasto-ohjelmassa linjataan, että kunnan ilmastotyön tavoitteilla on viisi painopistettä:

  1. Ympäristöystävällinen liikkuminen
  2. Kestävä energiantuotanto ja -kulutus
  3. Kiertotalous ja materiaalitehokkuus
  4. Elinvoimainen maatalous
  5. Metsät hiilinieluina ja hyvinvoinnin lähteenä

Ilmasto-ohjelmassa todetaan, että ilmastotyön tavoitteiden saavuttamiseksi sekä toimintaa tukemaan perustetaan ekotukihenkilöverkosto. Näin ollen Siilinjärven kunta on päättänyt aloittaa kunnan ekotukitoimintatyön keväällä 2022. Lisätietoa kunnan ilmasto-ohjelmasta on saatavilla mukana olevissa liitteissä.

Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli, jolla edistetään työpaikkojen ympäristöasioita. Ekotukitoiminnassa on mukana jo 35 kaupunkia, kuntayhtymää tai muuta organisaatiota (ml. Siilinjärvi). Ekotukitoiminnan keskiössä ovat ekotukihenkilöt, jotka kunnan tarjoaman kouluttautumisen pohjalta kannustavat ja opastavat työkavereitaan ympäristön kannalta järkevimpiin ratkaisuihin omalla työpaikallaan.

Jokaisessa mukana olevassa organisaatiossa on nimetty ekotukikoordinaattori, joka vastaa kunnan ekotukitoiminnan toteutuksesta. Ekotukitoiminnan valtakunnallisesta kehityksestä vastaa Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut. Ekotukitoiminnan keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen hillintä, jonka ympärille kaikki toiminnan tavoitteet rakentuvat. Ekotukitoiminnan avulla voidaan ympäristön huomioimisen ohella myös säästää rahaa resurssiviisaampien valintojen avulla.

Nykyisellään kunnassa toimii 15 ekotukihenkilöä. Kunnan ekotukikoordinaattorina toimii ympäristönsuojelutarkastaja Virve Suoaro. Ekotukitoiminnan suunnittelusta ja aloituksesta kunnassa tehdään myös opinnäytetyö, jonka tekijänä on Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan insinööriopiskelija Emilia Miettinen.

Voit lukea Siilinjärven ilmastotavoitteista esitteestä:

Kesto_Siilinjarvi_esite_A5_web

Kesto_Juliste_Siilinjarvi_A1

 

Lisätietoja antavat:

Virve Suoaro

044 740 1442

virve.suoaro@siilinjarvi.fi

Emilia Miettinen

044 740 1412

emilia.miettinen@siilinjarvi.fi