Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Siilinjärvilisä-kokeilun kohderyhmät vuodelle 2022 valittu

14.3.2022

Siilinjärven kunnassa halutaan kokeilla eri toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään kunnan työpaikkojen houkuttelevuutta rekrytointihaasteiden lisäännyttyä viime aikoina merkittävästi.

Ensimmäisenä ja nopeasti toteutettavana toimenpiteenä on mahdollista ottaa käyttöön Siilinjärvilisä, jonka kohderyhmäksi kunnanhallitus päätti valita psykologit, sosiaalityöntekijät ja Siilinjärven terveyskeskuksen laitoshuoltajat, sillä näistä ammattiryhmistä on erityistä pulaa.

Sosiaalityöntekijöiden kaikkia virkoja ei ole saatu täytettyä. Sosiaalityöntekijät tekevät viranomaispäätöksiä, joten sosiaalityöntekijän työtä ei voi toteuttaa ostopalveluina. Siilinjärven kunnassa on tällä hetkellä neljä virkaa täyttämättä. Nämä virat ovat olleet usein haettavana.

Psykologin palveluita on jonkin verran saatu ostopalveluina, mutta tarpeeseen nähden liian vähän. Ostopalveluna psykologin hinnaksi tulee noin 3800 €/viikko. Sekä psykologien että sosiaalityöntekijöiden osalta eri lait säätelevät palvelun tarjoamista ja palveluun pääsemien aikarajoja tarkasti.

Terveyskeskuksen laitoshuollossa on neljä tehtävää yhdeksästä täytetty vakituisesti. Terveyskeskuksen laitoshuolto siirtyy uuden terveyskeskuksen valmistumisen myötä Lassila&Tikanojalle. Arvioitu siirtymisaika on elokuun loppupuoli, mutta oletettava on, että vanhan terveyskeskuskiinteistön käyttö, ja näin olen myös laitoshuollon tarve, jatkuu pidemmälle. Terveyskeskuksen laitoshuollon vajetta paikataan vuokratyövoimalla ja erilaisilla muilla ratkaisuilla.

Terveyskeskuksen laitoshuollon lomien sijaisuusjärjestelyt vaativat jo nyt erikoisjärjestelyjä. Muutostilanteessa on riskinä, että puhtaustaso vaarantuu ja täten potilasturvallisuus voi vaarantua, jos työntekijöitä ei saada pidettyä nykyisen terveysaseman toiminnan loppuun saakka.

Kunnanhallitus päätti, että psykologeille ja sosiaalityöntekijöille maksetaan Siilinjärvilisää 400 euroa 3 kuukauden välein ajalla 1.3.-31.12.2022. Siilinjärven terveyskeskuksen laitoshuoltajille maksetaan 100 euroa kuukaudessa niin kauan kuin terveyskeskuksen laitoshuolto siirtyy pois kunnalta uuden terveyskeskuksen valmistumisen myötä.

Jatkossa mietitään myös muita mahdollisuuksia ja toimenpiteitä työpaikkojen kiinnostavuuden lisäämiseksi. Lisäksi kuntastrategiassa painotetaan hyvää työnantajapolitiikkaa.

Kunnanhallituksen 14.3. kokouksen pöytäkirja.