Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

SISU-hanke vahvistaa ilmastotyötä Siilinjärvellä

7.9.2023

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon -hanke (SISU) on käynnistänyt laajan 15 eri kunnan ja seutukunnan välisen ilmastoyhteistyön. Hanke tähtää ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastotyön juurruttamiseen kuntien jokapäiväiseen toimintaan.

Hankkeessa ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toimet viedään osaksi kuntien päivittäistä työtä, hankintoja, talousjohtamista ja päätöksentekoa. Lisäksi kehitetään ilmastoasioiden viestintää, seurantaa ja mittarointia. Kolmevuotisen hankkeen avulla tuetaan kuntaorganisaatioiden työntekijöitä ilmastotyössä sekä toteutetaan erilaisia kampanjoita ja tapahtumia asukkaille ja yrityksille.

Kuopion kaupunki on päätoteuttajana ryhmähankkeessa, jonka osatoteuttajina ovat Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy. Ilmastotyötä kunnissa vievät eteenpäin seudulliset ilmastokoordinaattorit sekä kokonaistoteutusta koordinoiva projekti- ja viestintävastaava.

Siilinjärven kunta on mukana hankkeen Kuopion seudun toteutuksessa. Siilinjärvellä hankkeen toimenpiteet painottuvat ilmastosuunnitelman toimenpiteiden viemiseen käytäntöön sekä ilmastotyön seurannan ja ilmastojohtamisen kehittämiseen. Kuopion seudulla vahvistetaan myös Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan välistä yhteistyötä ilmastoasioissa. Hankkeen toteutuksesta Siilinjärvellä vastaa ilmastokoordinaattori Tanja Pöyhönen.

Hankkeen aikana Pohjois-Savon kuntiin hankitaan digitaalinen ilmastojohtamisen järjestelmä, joka helpottaa ilmastotyön seurantaa ja siitä viestimistä. Lisäksi hankkeessa toteutetaan ilmastotoimien vaikuttavuuden arviointeja, jolloin kunnat saavat paremman käsityksen toimenpiteiden vaikutuksista niin ilmastonmuutoksen hillinnän kuin kunnan taloudenkin näkökulmasta. Hankkeen myötä kunnat saavat työkaluja ja uusia toimintamalleja ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen keinojen huomioimiseen omassa työssään ja johtamisessa.

Hankkeessa yhdessä luodut toimintamallit, verkostot ja lisääntynyt seudullinen kuntayhteistyö vauhdittavat ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ilmastoviisaan elämän edellytyksiä. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen tuo taloudellisia säästöjä kunnille sekä vahvistaa seutujen resilienssiä ja huoltovarmuutta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,3 miljoonaa euroa, josta Kuopion seudun osuus on 483 805 euroa. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä mukana olevat kunnat.

Lisätietoja:

Ilmastokoordinaattori

Tanja Pöyhönen

044 718 2114

tanja.tuulia.poyhonen(at)kuopio.fi

www.pohjoissavonsisu.fi

Facebook: SISU-hanke

Instagram: @ilmastosisu