Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Suunnitelmallinen ympäristön siisteyden valvonta jatkuu

18.10.2018

Siilinjärven kunnan viranomaislautakunta jatkaa yritys- ja teollisuusalueiden ympäristön siisteyden valvontaa lokakuussa 2018. Tällä valvontakerralla tarkastuksia tehdään muun muassa Radantauksen ja Räisälän teollisuusalueilla. Valvonnalle on kuntalaisilta tulleiden yhteydenottojen perusteella selkeää tarvetta.

Valvontaa tehdään tarkastuksilla, joihin osallistuu kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennustarkastajat sekä viranomaislautakunnan jäseniä lautakunnan edustajina. Tarkastuksilla valvotaan jätelain nojalla roskaamiskieltoa ja jätehuollon järjestämistä sekä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla rakennetun ympäristön siisteyttä ja ulkovarastoinnin asianmukaisuutta. Tarkastuksilla selvitetään muun muassa onko tonttien piha-alueilla tapahtuva varastointi rakennuslainsäädännön säännösten ja asemakaavamääräysten mukaista ja onko tonteilla varastoituna jätteeksi katsottavia tavaroita tai materiaalia taikka romuajoneuvoja tai muuta jätteeksi katsottavaa romua, jonka varastointi vaatisi ympäristönsuojelu- tai jätelainsäädännön perusteella erityisiä olosuhteita kuten esimerkiksi maaperäsuojauksia.

Lautakunta aloitti suunnitelmallisen ympäristön siisteyden valvonnan keväällä 2017. Suunnitelmallisella valvonnalla on todettu vaikuttavuutta. Valvontaa on tarkoitus jatkaa suunnitelmallisesti myös vuonna 2019.

Lisätiedot
ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1422
rakennustarkastaja Kari Nuutinen, puhelin 044 740 1431