Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Tarinaharjun luonnonsuojelualue perustettu

6.11.2019

Siilinjärven kunnan tilalle Tarinaharju on perustettu kunnanvaltuuston esityksestä kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen välisellä sopimuksella Tarinaharjun luonnonsuojelualue. Suojelualue sijaitsee Patakukkulan-Tarinaharjun harjualueella ja sen pinta-ala on noin 22 ha.

Kohde on merkitty Siilinjärven kunnanvaltuuston 25.4.2016 hyväksymässä Harjualueen yleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi. Alue on osa laajempaa (190 ha) valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluvaa aluetta. Alueen rajat on merkitty maastoon puupaaluilla.

Suojelualue on pääosin vanhaa harjumännikköä sekä tuoreen kankaan kuusikkoa. Alueen rauhoittamisen perusteena on harju- ja metsäluonnon sekä luonnonmaiseman suojeleminen säilyttämällä alue luonnontilaisena.

Tarinaharjun alueella on paljon polkuja ja luonnonsuojelualueen läpi kulkee luontopolku. Alueella on vilkasta ulkoilu-, virkistys- ja kuntoilukäyttöä sekä suunnistusrasteja ja näiden osalta käyttö on edelleen mahdollista. Tulenteko ja tilapäinenkään leiriytyminen eivät kuitenkaan ole sallittuja. Luonnonsuojelualueella voidaan kerätä marjoja ja hyötysieniä. Muita kasveja tai kasvinosia ei saa kerätä eikä vahingoittaa.

Kuntoilijoita ja erityisesti maastopyöräilijöitä pyydetään liikkumaan olemassa olevia polkuja pitkin, koska harjualueella maanpinta kuluu herkästi ja alueelle ei toivota muodostuvan enää uusia polkuja. Kunta on suunnittelemassa Patakukkulan-Tarinaharjun alueelle merkittyä ulkoilureittiä, joka kulkee myös suojelualueen läpi. Reitin merkintä on kesällä 2020. Samoin kesällä 2020 merkitään suojelualueelle maastopyörille reitit, joka jälkeen pyörillä voi liikkua ainoastaan merkityillä reiteillä. Myös sähköpyörillä voidaan ajaa merkityillä reiteillä. Luonnollisestikin moottoriajoneuvoilla liikkuminen alueella on kiellettyä.

Lisätiedot:
Ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422
Ympäristöylitarkastaja Antti Lammi, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 819
Liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen, puh. 044 740 1314 (reitistöt)