Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Tarinan lampiketjun vedenlaatuselvitys valmistunut

17.1.2019

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelu, Pohjois-Savon ELY-keskus, Tarinagolf Oy sekä Harjamäen osakaskunta ja Kasurilan eteläinen osakaskunta ovat selvittäneet Tarinan lampiketjun vedenlaatua vuosina 2017 ja 2018. Hankkeessa on selvitetty lampien vedenlaatua sekä lampiin laskevien ojien ja uomien aiheuttamaa kuormitusta. Hankkeesta on valmistunut Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laatima raportti: Siilinjärven kunnan Tarinaharjun lampiketjun vedenlaatuselvitys, Loppuraportti.

Loppuraportin mukaan lampiketjun selvityksessä mukana olleiden lampien (Kaleton, Apaja-Kumpunen, Kirves-Kumpunen, Syvä-Kumpunen ja Aumanalanen) kohonneet ravinne- ja klorofylli-a -pitoisuudet kuvastavat ulkoisen kuormituksen vaikutusta ja lammet luokittuvat reheviksi tai erittäin reheviksi. Useassa lammessa esiintyy talvisin todennäköisesti hapettomuutta ja kalakuolemat ovat osassa lampia mahdollisia. Lampien vedenlaatuun  vaikuttaa myös lampien sisäinen kuormitus, jolloin pohjasedimentistä vapautuu hapettomissa olosuhteissa ravinteita. Syvimmissä lammissa Syvä-Kumpusessa ja Aumanalasessa voi veden kierto myös olla vaillinaista, jolloin syvänteisiin kertyy hyvin ravinnerikkaita vesiä hapettomissa olosuhteisssa.

Raportissa esitetään mahdollisina lampien kunnostuksen jatkotoimina muun muassa hapetusta, hajakuormituksen vähentämistä ja tehokalastusta sekä seurantatoimina erityisesti talviaikaista vedenlaadun seurantaa sekä Syvä-Kumpusen ja Aumanalasen pohjavesiyhteyden tarkempaa selvittämistä.

Viranomaislautakunta järjestää vedenlaatuselvityksen tuloksista yleisötilaisuuden keskiviikkona 23.1.2019 klo 17.30 valtuustosalissa Siilinjärven kunnantalolla.

Lisätiedot: ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422