Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Varkauden Aalto hyvinvointikeskuksen ja Siilinjärven uuden terveysaseman vuokraamisen edistäminen yhteistyössä P-S hyvinvointialueen kanssa

18.1.2023

Pohjois-Savon hyvinvointialue, Varkauden kaupunki ja Siilinjärven kunta edistävät yhteisymmärryksessä elinkaarimallilla toteutettujen Varkauden Aalto hyvinvointikeskuksen sekä Siilinjärven uuden terveysaseman vuokraamista. Tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö.

Varkauden Aalto hyvinvointikeskus ja Siilinjärven uusi terveysasema on toteutettu ns. elinkaarihankkeina. Tämä tarkoittaa sitä, että rakentamisen lisäksi rakennusurakoitsija vastaa rakennusten ylläpidosta koko elinkaarisopimuksen ajan erikseen sovittua palvelumaksua vastaan. Elinkaarivastuun pituus näissä kahdessa hankkeessa on 20 vuotta rakennuksen valmistumisesta.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimien käytössä olleet rakennukset ovat siirtyneet hyvinvointialueen käyttöön valtioneuvoston asetuksella ”kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä 2023–2026” mukaisesti. Ko. asetus ei kuitenkaan sovellu suoraan elinkaarihankkeiden vuokraamiseen. Tämän johdosta hyvinvointialue ja kunnat ovat neuvotelleet kohteiden vuokraamisesta erikseen.

Pohjois-Savon hyvinvointialue, Varkauden kaupunki ja Siilinjärven kunta ovat yhteisesti todenneet, että kumpaakin elinkaarimallilla toteutettua rakennusta tullaan tarvitsemaan hyvinvointialueen palvelutuotannossa pitkälle tulevaisuuteen, eikä näköpiirissä ole tekijöitä, joka muuttaisi tätä näkymää.

Pohjois-Savon hyvinvointialue on laatimassa koko hyvinvointialuetta koskevaa palvelustrategiaa, tämän johdosta lähtötilanteessa ei voida tehdä asetusta pidempiä vuokrasopimuksia. Varkauden Aalto hyvinvointikeskuksesta ja Siilinjärven uudesta terveysasemasta tullaan siis laatimaan ensivaiheessa vain kolmen vuoden plus yhden optiovuoden vuokrasopimukset.

Kuntien ja hyvinvointialueen yhteinen näkemys pitkäjänteisestä palvelutarpeesta ja palvelutuotannon turvaamisesta on tärkeä viesti toiminnan jatkuvuudesta alueen asukkaille, elinkeinoelämälle sekä työntekijöille. Sote-palveluiden saatavuudella ja toimivuudella on myös suuri merkitys alueiden vetovoimaisuudelle.

Lisätietoja antaa:

Joonas Hänninen, kaupunginjohtaja, Varkaus, +358 40 676 5544

Petteri Ristikangas, vs. kunnanjohtaja, Siilinjärven kunta, +358 44 740 1103

Janne Niemeläinen, hallintojohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue, +358 44 717 9460