Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ympäristö kiittää kompostoivaa - noudata kompostoinnin pelisääntöjä

26.8.2020

Kotitaloudet voivat kompostoida kiinteistöllään syntyvät biojätteet itse. Keittiössä syntyvän elintarvikejätteen kompostoi Jätekukon toimialueella noin puolet omakotikiinteistöistä. Etenkin haja-asutusalueella kompostointi on yleensä järkevin tapa käsitellä talouden eloperäiset jätteet. Ympäristö kiittää kompostoivaa, koska jätteitä ei tarvitse kuljettaa muualle käsiteltäväksi.

Kompostoimalla jätteistä saa ravinnepitoista kompostimultaa, joka on kotipuutarhassa erinomaista maanparannusainetta, samalla säästetään lannoitteiden ja mullan ostossa. Kompostointi on myös helppoa; onnistumiseen tarvitaan toimiva kompostori, riittävästi hyvälaatuista seosainetta ja hiukan asiaan perehtymistä. Kompostoinnilla voidaan myös alentaa kiinteistön jätemaksuja.

Kompostorin voi tehdä itse tai ostaa valmiina. Kompostori voi olla myös yhteinen naapurin kanssa. Jätehuoltomääräysten mukaan elintarvikejätteet kompostoidaan jyrsijäsuojatussa kompostorissa. Talviaikaan käytettävä kompostori vaatii lämpöeristyksen. Kompostia on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle. Vanhat kylmälaitteet eivät sovellu ympäristölle haitallisina kompostointiin. Vanhat pakastimet ja jääkaapit otetaan vastaan maksutta lajitteluasemilla. Elintarvikejätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus Jätekukkoon.

Kuntien valvontaviranomaiset valvovat kompostointia koskevien määräysten noudattamista. Siilinjärvellä tehdään kompostoinnin tarkastuskäyntejä syyskuussa Sulkavanniityn, Simonsalon ja Vuorelan alueilla. Käynnillä tarkastetaan kompostoinnin asianmukaisuus sekä opastetaan kompostoinnissa. Käynnistä ilmoitetaan kiinteistön haltijalle edeltä käsin kirjeitse.

Aikaisemmilla tarkastuskäynneillä on havaittu, että kompostointi on pääosin asianmukaista. Puutteita on ollut esimerkiksi kompostorin rakenteessa tai hoidossa tai kompostori on voinut jäädä pois käytöstä. Tarkastuksesta laadittava pöytäkirja laitetaan tiedoksi kuntien jätehuoltoviranomaiselle, Savo-Pielisen jätelautakunnalle, joka tarkastaa tarvittaessa kiinteistön jätehuollon perusmaksun suuruuden sekä sekajäteastian tyhjennysvälin.

Kompostoinnista löytyy ohjeita ja opas Jätekukon nettisivuilta www.jatekukko.fi

 

Lisätietoja

Jätekukko Oy, asiakaspalvelu, puhelin 017 3680 152

va. ympäristönsuojelutarkastaja Anne Mutanen, puhelin 044 740 1421