Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kunnanjohtajan tervehdys

Arvoisat siilinjärveläiset yrittäjät

Kuntakentässä voittajat ja häviäjät jaotellaan hyvin pitkälti yleiseen elinvoimaan liittyvien mittareiden perusteella. Elinvoimaisen kunnan tunnusmerkkejä ovat mm. hyvä työllisyysaste, monipuolinen elinkeinorakenne ja kunnassa sijaitsevien yritysten investointihalukkuus.

Siilinjärvellä toimii tällä hetkellä noin 1500 erikokoista yritystä. Yrityksemme tarjoavat työpaikkoja mm. kaivannais-, rakennus- ja metalliteollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa, kone- ja rakennussuunnittelussa sekä palvelualoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on myös työtä monen eri alan osaajalle. Lisäksi työpaikkakirjo täydentyy jatkuvasti yritysinvestointien myötä.

Kunnan näkökulmasta elinvoiman edistäminen tarkoittaa asianmukaisten kunnallisten palveluiden lisäksi kaikkia niitä paikallisen tason ja yhteistyökumppanien kanssa toteutettuja toimenpiteitä, joilla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä. Kunta pystyy vaikuttamaan näihin toimintaedellytyksiin mm. kaavoituksen, tonttituotannon, toimitilojen ja elinkeinopalvelujensa kautta.

Siilinjärvi haluaa olla hyvä kumppani yrityksilleen ja tulee tekemään oman osuutensa siinä, että paitsi elämisen myös yrittämisen toimintaympäristö olisi kunnassamme mahdollisimman hedelmällinen. Yrittäjien kanssa keskustellessani pidän erityisesti siitä päämäärätietoisuudesta, miten te erilaisia asioita lähestytte. Mentaliteettina on aika usein se, että tehdään asia mieluummin nyt eikä ensi viikolla. Myöskään kunnassa ei ole jaossa riimuvartisia lapioita, vaan tulemme vahvistamaan kumppanuuttamme teidän yrittäjien kanssa tekojen kautta. Yhdessä toimien meillä on erinomaiset edellytykset pitää kuntamme elinvoimaisena myös jatkossa.

Yhteistyöterveisin

Janne Airaksinen

Siilinjärven kunnanjohtaja