Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Nuoret PySTyY -hankkeen materiaalit

Siilinjärven kunnan, Diakonissalaitoksen Vamos- palvelun ja Lapinlahden kunnan ESR-rahoitteinen yhteishanke ”Nuoret PySTyY”  toteutui ajalla 1.10.2019-30.4.2022. Kohderyhmänä olivat 15-29- vuotiaat työ/opiskeluelämän ulkopuolella olevat siilinjärveläiset ja lapinlahtelaiset nuoret. Hankkeessa tarjottiin nuorille yksilövalmennusta, kotiin vietävää valmennusta ja ryhmävalmennusta.

Yksilövalmennukseen osallistui hankeaikana yhteensä 51 nuorta, joista eteni avoimille työmarkkinoille 16% ja koulutukseen 21%. (tarkemmat tiedot materiaalipaketissa). Valmennusten tavoitteena oli vahvistaa nuorten osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia, jotta heidän yhteiskuntaan ja tarvitsemiinsa palveluihin kiinnittyminen sekä koulutukseen ja työelämään sijoittumisen edellytykset kohentuisivat. Hankkeessa tehtiin huomio, että alueella on tarvetta erityisesti kotiin vietävälle valmennukselle. Hanke teki tiivistä yhteistyötä mielenterveyspalvelujen kanssa.

Hanke järjesti myös useita, ammattilaisille suunnattuja yhteiskehittämisen työpajoja, jotka ovat tiivistäneet alueiden monitoimijaista yhteistyötä. Yksi kehittämisen teemoista on ollut kohderyhmän nuorille suunnattujen palveluiden vaikuttavuus. Tähän liittyen hanke on koordinoinut molempien kuntien peruspalveluiden käyttöön TTL:n Kykyviisarin, sähköisen työ/toimintakyvyn itsearviointimenetelmän.

Kuntaan on luotu Kykyviisaridataan pohjautuva tiedolla johtamisen malli, jonka avulla voidaan tarkastella kuntatasoisesti esim. palveluiden piirissä olevien työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrää, asiakasprofiilia sekä työ- ja toimintakykyä. Kehittämispajojen tuotoksena hanke loi palvelukartan ”Tuki- ja kuntoutuspalvelut siilinjärveläisille nuorille, jotka tarvitsevat vahvistusta toimintakyvylleen”.

Palvelukarttaan kootun tiedon avulla ammattilaiset voivat entistä paremmin ohjata nuoria heidän tarvitsemiinsa, oikea-aikaisiin ja toimintakyvyn mukaisin tukipalveluihin. Hankkeessa on myös tehty näkyväksi alueellisia, nuorten palveluihin liittyviä palvelukatveita, joita ovat mm. kotiin vietävän valmennuksen, kuntouttavan ryhmävalmennuksen, nuorten työpajatyyppisen toiminnan sekä ohjaus- ja neuvontapalvelun puuttuminen Siilinjärven kunnasta.

Osaan näistä palvelukatveista vastaa  elokuussa 2021 alkanut Vamoksen ja Siilinjärven kunnan ”Siilin nuoret”- yhteishanke (ESR), jossa rakennetaan kuntaan kaikille avointa, nuorille suunnattua ohjaus- ja neuvontapalvelua ja tarjotaan yksilö- ja ryhmävalmennusta.  (https://www.hdl.fi/vamos/kaupungit/siilinjarvi/) Myös nuorten työpajatyyppisen toiminnan suunnitteleminen on edennyt paikallisen toimijan työstämänä.

 

Vapaasti hyödynnettävät liitteet:

(https://www.theseus.fi/handle/10024/509255) Vapaasti tulostettavissa oleva opinnäytetyön tuotos, jonka omistajuus hankkeella/Siilinjärven kunnalla

Lisätietoa hankkeesta: https://www.hdl.fi/blog/nuoret-pystyy-rakentaa-tulevaisuutta-nuorten-ehdoilla-lapinlahdella-ja-siilinjarvella/