Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kulttuurikasvatussuunnitelma 3. luokka

Kuvataide ja muotoilu

Kuvataide- ja käsityökoulun vuotuinen näyttely maaliskuussa, johon  ryhmien omatoiminen tutustuminen. Näyttely järjestetään yleensä pääkirjaston näyttelytila Artsissa.  
Näyttelyn vastuutaho: Siilinjärven Kansalaisopiston kuvataide- ja käsityökoulu/Taiteen perusopetus, vierailujen järjestelyt: koulut

Sanataide ja kirjallisuus

Tavoitteet 3.-6.-luokille:
Kirjasto ja koulu pyrkivät yhdessä tukemaan ja syventämään oppilaiden lukuharrastusta sekä ylläpitämään kirjastomyönteistä asennetta. Oppilaiden tiedonhallinnan taitoja syvennetään, tutustutaan tiedonhaun prosessiin ja opetellaan lähdekritiikkiä.  

Oppilaat tutustuvat kirjaston verkkopalvelujen käyttöön.  

Kirjavinkkaus kirjastossa tai koululuokassa, kirjastosuunnistus 
Kirjavinkkauksen tavoitteet: lukemisharrastukseen innostaminen ja sen ylläpitäminen sekä oppilaiden tutustuttaminen monipuoliseen kirjatarjontaan. 
Kirjastosuunnistuksen tavoitteet: lasten- ja nuortenosaston hyllyjärjestykseen ja kirjastoluokitukseen tutustuminen, kirjojen etsiminen hyllystä suunnistustehtäviä tekemällä.  

Lukudiplomi katso Lukudiplomin kirjalistat tästä. Kysy lisäksi eri ikäryhmille lainattavia kirjasarjoja kirjaston toimipisteistä! 
Vastuutaho: kirjasto ja koulut 

Musiikki

Oppilaskonsertti kouluilla, konsertissa myös mahdollisesti yhteislaulua ja soittoa rytmisoittimilla. Kevätlukukaudella kiertuepäivinä 2-3 konserttia/pvä, 2-3 koulua vuosittain. Kouluilla kiertävät vuorot. Konsertti on koulun tiloissa, jolloin ryhmäkoko määräytyy käytettävissä olevan salin koon mukaan.  
Vastuutaho: Siilinjärven toimipiste/Kuopion konservatorio ja koulut 

Teatteri

Teatteriesityksen seuraaminen koululla tai teatteriretkellä. 3.-4. lk. Luokalle suunnattu esitys resurssien, esityksen sisällön ja käytettävissä olevan tilan mukaan myös 1.-2.luokille, vuorovuosina eri koulu(t). 
Vastuutaho: Siilinjärven kunta/kulttuuritoimi 

Elokuva ja media

Koulujen valtakunnallinen Elokuvaviikko (lokakuussa joka vuosi). Opetusmateriaalia eri aiheista. Toteutus: koulut 
Median käyttöön ja digihyvinvointiin liittyviä tehtäviä. Julkaisija: Mediametka ry. Toteutus: koulu

Sivua päivittää Siilinjärven kulttuuritoimi. Lisätietoja: kulttuuri@siilinjarvi.fi