Takaisin etusivulle

Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunta kokoontuu kunnallisten ja valtiollisten vaalien yhteydessä ja toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan erikseen kuuluvat. Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta. Kuntavaaleissa tulee keskusvaalilautakunnan em. tehtävien lisäksi mm. tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta sekä vahvistaa vaalin tulos. Lautakunnan tehtävä on lisäksi huolehtia kuntavaalitulosten ennakkolaskennasta.

Keskusvaalilautakunnan asettaa kunnanvaltuusto. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

 

varsinaiset jäsenet varajäsenet;
kutsutaan järjestysnumeron
mukaisessa järjestyksessä
varajäsenen
järjestysnumero
Leussu Leena, pj. (sd.) Berg Pauli (vas.) 1.
Hirvonen Heidi, vpj. (kesk.) Voutilainen Josi (kd.) 2.
Haaranen Ari (vihr.) Jäppinen Eeva (kesk.) 3.
Jäykkä Raimo (ps.) Häkkinen Urpo (sd.) 4.
Rasi Hannu (kok.) Jolkin Arja (kok.) 5.
Hakonen Antti (ps.) 6.
Renvall Riitta (vihr.) 7.
Suhonen Raija (vas.) 8.

Lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintosihteeri Tuula Kohonen (varalla Katja Närhi).

Yhteystiedot

Siilinjärven keskusvaalilautakunta
PL 5 (Kasurilantie 1)
71801 Siilinjärvi
vaalit@siilinjarvi.fi

Keskusvaaliltk:n sihteeri
Tuula Kohonen
044 740 1104
tuula.kohonen@siilinjarvi.fi
faksi 017 401 132