Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunta johtaa ja kehittää toimialaansa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen alaisen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston tehtävät ja toimivalta on määritelty hallintosäännön 30 §:ssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017–2021

 varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen
Konttinen Heikki, puheenjohtaja (kesk.)
Konttilantie 100, 71890 Hamula
heikki.konttinen@dnainternet.net
Pakarinen Tuija (kesk.)
Hassinen Raija, varapuheenjohtaja (vas.)
Siikakuja 3, 71800 Siilinjärvi
raija.hassinen@gmail.com
044 300 4327
Jääskeläinen Rauno (vas.)
Haaranen Ari (vihr.)
ari.haaranen@gmail.com
040 595 4826
Niskanen Tuula (vihr.)
Tammirannantie 11 A 12, 70910 Vuorela
tuulaniskanenkv2017@gmail.com
050 494 9595
Hildén Mila (sd.) Hynynen Anniina (sd.)
Honkarannantie 6 D 24,
71850 Leppäkaarre
anniinahynynen@hotmail.com
044 011 8181
Jäykkä Raimo (ps.) Halonen Marko (ps.)
Kiiski Pekka (kd.) Snellman Taina (kd.) 15.12.2020 alkaen
Korhonen Leena (kok.)
Kiertotie 15, 71800 Siilinjärvi
leenakorho@gmail.com
050 360 1095
Repo Esko (kok.)
Pitkänen Katja (sd.) Tuppurainen Tiina (sd.)
Salmela Veikko (kesk.) 10.12.2019 alkaen Utriainen Eero (kesk.) 10.12.2019 alkaen

Sosiaali- ja teveyslautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus:

  • kunnanhallituksen puheenjohtajalla
  • kunnanhallituksen edustajalla
  • kunnanjohtajalla
  • nuorisovaltuuston edustajalla
  • vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalla
  • hoiva- ja vanhuspalvelujohtajalla
  • johtavalla lääkärillä
  • sosiaali- ja perhepalvelujohtajalla

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston kokoonpano toimikaudella 2017–2021

 varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen
 Konttinen Heikki, puheenjohtaja (kesk.)  Kiiski Pekka (kd.)
 Hassinen Raija, varapuheenjohtaja (vas.)  Korhonen Leena (kok.)
 Hildén Mila (sd.)  Pitkänen Katja (sd.)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

sosiaali- ja terveysjohtaja
Kati Kantanen
044 740 1951
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan/jaoston yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta tai Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
PL 5
71801 Siilinjärvi
puh. 017 401 111
faksi 017 401 132
kirjaamo@siilinjarvi.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu) ja ne ovat luettavissa kohdassa ”Esityslistat ja pöytäkirjat”.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksessa ellei kokouksessa toisin päätetä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja -jaoston tarkastetut pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen seuraavana arkipäivänä nähtävänä yleisessä tietoverkossa Siilinjärven kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa tarkemmin säädetään.

Kokousajankohdat

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Vuoden 2021 kevätkauden kokoukset
torstai 28.1. kello 17:00
torstai 25.2. kello 16:30 kokous peruttu
torstai 25.3. kello 16:30
torstai 29.4. kello 16:30
torstai 27.5. kello 16:30
torstai 17.6. kello 16:30 kokous peruttu

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston kokoukset pidetään sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäivinä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousten päättymisen jälkeen ja mahdollisen sosiaali- ja terveyslautakunnan perutuksi tulleen kokouksen ajankohtana.