Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunta johtaa ja kehittää toimialaansa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen alaisen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston tehtävät ja toimivalta on määritelty hallintosäännön 30 §:ssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen
Seppo Kiiski (Kesk.), puheenjohtaja Riitta Korhonen (Kesk.)
Terhi Holm (PS), varapuheenjohtaja Tanja Pitkäjoki (PS)
Ari Haaranen (Vihr.) Juha Kinnunen (Vihr.)
Milla Ollikainen (SDP) Pirjo Niemitz (SDP)
Petri Kekäläinen (KD) Anneli Parviainen (KD)
Karita Lehikoinen (Kok.) Markku Jäntti (Kok.)
Heikki Miettinen (SDP) Veijo Aallosvirta (SDP)
Hannu Vartiainen (Vas.) Jukka Tuppurainen (SDP)
Karoliina Vikki (Kesk.) Osmo Niskanen (Kesk.)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus:

  • kunnanhallituksen puheenjohtajalla
  • kunnanhallituksen edustajalla
  • kunnanjohtajalla
  • nuorisovaltuuston edustajalla
  • vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalla
  • hoiva- ja vanhuspalvelujohtajalla
  • johtavalla lääkärillä
  • sosiaali- ja perhepalvelujohtajalla

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

 varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen
Seppo Kiiski (Kesk.), puheenjohtaja Karoliina Vikki (Kesk.)
Milla Ollikainen (SDP), varapuheenjohtaja Karita Lehikoinen (Kok.)
Ari Haaranen (Vihr.) Heikki Miettinen (SDP)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

sosiaali- ja terveysjohtaja
Kati Kantanen
044 740 1951
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan/jaoston yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta tai Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
PL 5, 71801 Siilinjärvi
puh. 017 401 111
faksi 017 401 132
kirjaamo@siilinjarvi.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu) ja ne ovat luettavissa kohdassa ”Esityslistat ja pöytäkirjat”.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksessa ellei kokouksessa toisin päätetä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja -jaoston tarkastetut pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen seuraavana arkipäivänä nähtävänä yleisessä tietoverkossa Siilinjärven kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa tarkemmin säädetään.

Kokousajankohdat

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston kokoukset pidetään sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäivinä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousten päättymisen jälkeen ja mahdollisen sosiaali- ja terveyslautakunnan perutuksi tulleen kokouksen ajankohtana.