Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Tarkastuslautakunta

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

5) valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2021–2025

varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen
Laatikainen Tarja (Vihr.), puheenjohtaja Juvonen Toni (Vihr.)
Lyytinen Simo (Kesk.), varapuheenjohtaja Savolainen Kalle (Kesk.)
Aallosvirta Veijo (SDP) Niemitz Pirjo (SDP)
Oksman Mika (PS) Gröhn Matti (PS)
Väätäinen Liisa (Kesk.) Demirhan Kirsi (Kesk.)

Lautakunnan sihteeri
hallintoasiantuntija
Anni Savolainen
044 740 1213

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi