Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kuntalaiskyselyiden tuloksia

Poimintoja kuntalaisille tehdyistä kyselyistä.

Kuntalaisten osallisuus, kevät 2023

Asukkaiden, kunnan päättäjien ja esihenkilöiden käsityksiä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista selvitettiin kyselyillä keväällä 2023. Kuntalaisten, päättäjien ja esihenkilöiden käsityksissä oli eroja. Kunnan päättäjät olivat kriittisimpiä siinä, kuinka hyvin kuntalaisten näkemykset tulevat huomioiduksi kunnan toiminnassa. Kyselyiden tuloksia hyödynnetään kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittämisessä. Kyselyiden tuloksiin pääset tutustumaan täällä: Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet: kuntalaiset, päättäjät ja esihenkilöt

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi Siilinjärvellä, kevät 2023

Asukkaiden ja ammattilaisten näkemyksiä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista selvitettiin kevään 2023 aikana. Näkemyksiä hyödynnettiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnassa ja niitä käytetään jatkossa toiminnan kehittämisen tukena.

Perhekeskuskysely, kevät 2022

Perhekeskuskyselyn tuloksia hyödynnetään perhekeskustoiminnan ja sen viestinnän kehittämisessä. Kyselyn tulokset löytyvät täältä: Siilinjärven perhekeskuskyselyn tulokset kevät 2022

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely, syksy 2021

Kyselyn tuloksia hyödynnettiin Siilinjärven toiminnallisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnassa sekä palveluiden kehittämisessä. Kyselyn tulokset löytyvät toiminnallisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman liitteestä: Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma