Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2024 presidentinvaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on ke 17.1. – ti 23.1.2024 ja mahdollisen toisen kierroksen osalta ke 31.1. – ti 6.2.2024.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 16.1.2024 ennen kello 16.  Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Samalla ilmoituksella ilmoittaudutaan mahdolliseen toiseen vaaliin. Mahdolliseen toiseen vaaliin voi ilmoittautua aina tiistaihin 30.1.2024 kello 16 mennessä.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, jota on saatavana myös pääkirjastolta (os. Kasurilantie 7). Puhelimitse tehtäviä ilmoituksia otetaan vastaan numerossa 044 740 1158.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Kotiäänestyslomake

Siilinjärven kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Postiosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi
Käyntiosoite: Kasurilantie 7, 71800 Siilinjärvi
Puh. 044 740 1104
Sähköposti: vaalit@siilinjarvi.fi