Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Väestö

Kunnan asukasluku oli vuoden 2020 lopussa 21 251 asukasta, jossa  laskua
edellisvuoteen -172 asukasta (-0,8 %)

Siilinjärven väestön kasvu on hidastunut huomattavasti aiempien vuosikymmenien kasvusta. 1980-luku oli voimakkaan kasvun aikaa, kasvua 3 581 asukasta.
Vuosien 1990-1999 kasvu oli 1040 asukasta ja vuosien 2000-2009 kasvu 1380 asukasta. 2010-2019 väestönlisäys oli 459 asukasta. Kuluvalla vuosikymmenellä väestön määrä pyritään pitämään kasvulinjalla.

Kunnan asukkaista vajaa puolet asuu kirkonkylässä, runsas neljännes maaseutualueella ja neljännes Toivala-Vuorela -alueella.

Siilinjärven väestö on varsin nuorta. Keski-ikä vuonna 2020 oli 42,4 vuotta
(Pohjois-Savo 45,3 , koko maa 43,4).
Alle 15 -vuotiaiden osuus oli 19,4 % (Pohjois-Savo 14,3 %, koko maa 15,6 %).

Kunnan väestö on hyvin koulutettua, vuonna 2019 oli 78,0 % 15 vuotta täyttäneistä suorittanut vähintään keskiasteen ammatillisen tutkinnon
(Pohjois-Savo 74,6 % ja koko maa 73,8 %).

Asukasluku

Asukasluvun kasvu

Väeston ikärakenne

Eri ikäryhmien % -osuudet

Luonnollinen väestonkasvu

Muuttoliike

Väesto osa-alueittain

Väestö koulupiireittäin