Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Väestö

Kunnan asukasluku oli vuoden 2018 lopussa 21 674 asukasta, jossa  kasvua edellisvuoteen +17 asukasta (+0,1 %)

Siilinjärven väestön kasvu on hidastunut huomattavasti aiempien vuosikymmenien kasvusta. 1980-luku oli voimakkaan kasvun aikaa, kasvua 3 581 asukasta. Vuosien 1990-1999 kasvu oli 1040 asukasta ja vuosien 2000-2009 kasvu 1380 asukasta.

Kuluvalla vuosikymmenellä väestön kasvu kuntastrategian mukaan on 1500 – 2200 asukasta. Kunnan valitseman rohkean kasvupolitiikan mukaan pienenevä luonnollinen kasvu korvataan kasvavalla muuttovoitolla. Tavoitteena on vuoteen 2025 saakka kokonaiskasvu vähintään 150 asukasta vuodessa.

Kunnan asukkaista vajaa puolet asuu kirkonkylässä, runsas neljännes maaseutualueella ja neljännes Toivala-Vuorela -alueella.

Siilinjärven väestö on varsin nuorta. Keski-ikä vuonna 2017 oli 41,0 vuotta (Pohjois-Savo 44,4 , koko maa 42,7).
Alle 15 -vuotiaiden osuus oli 20,1 % (Pohjois-Savo 14,9 %, koko maa 16,2 %).

Kunnan väestö on hyvin koulutettua, vuonna 2015 oli 76,0 % 15 vuotta täyttäneistä suorittanut vähintään keskiasteen ammatillisen tutkinnon (Pohjois-Savo 72,2 % ja koko maa 71,3 %).

Asukasluku

Asukasluvun kasvu

Väestön ikärakenne

Eri ikäryhmien % -osuudet

Luonnollinen väestönkasvu

Muuttoliike

Väestö osa-alueittain

Väestö koulupiireittäin