Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko

Avainsana: Kuntoutus ja terapia

Veteraanikuntoutus

Veteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin liittyen teitä auttavat: Palveluohjaajat: Eteläinen Siilinjärvi 044 740 1694 Pohjoinen Siilinjärvi 044 740 1633

Toimintaterapia

Siilinjärven kunnan toimintaterapiapalveluiden pääasiallisena asiakasryhmänä ovat alle kouluikäiset lapset. Lapset ohjautuvat toimintaterapeutille lastenneuvolan kautta. Lähetteitä...

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista sekä kuntoutusta. Yhteistyö vanhempien ja muun lähiympäristön kanssa on olennainen osa...

Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä

Moniammatillinen kuntoutustyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa päättämään ostopalveluna toteutettavista lääkinnällisen kuntoutuksen terapioista  Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiana...

Kuntoutusohjaus

Yhteystiedot Kuntoutusohjaaja Tanja Holopainen 044 740 2819 Kuntoutusohjauksesta voi saada apua, kun pitkäaikaissairaus tai vamma vaikeuttaa arkea. Asiakas, omaiset ja asiakkaan...

Fysioterapia

Ethän tule fysioterapiatiloihin (Toritie 8) ilman ajanvarausta. Tule fysioterapiaan vain terveenä, myös perheenjäsenten on oltava terveitä. Ajanvaraus ma–pe kello 8:00–9:00 044 740...

Apuvälinepalvelut

Apuvälinelainaus Apuvälineitä lainataan päivittäisissä toimissa selviytymiseen, silloin kun toimintakyky on vamman tai sairauden takia alentunut. Apuvälineet tukevat ihmisen itsenäistä...

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutusyksikön palvelut ovat avopuolen fysioterapia, laitosten fysioterapia sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvä kuntoutusohjaus, veteraanikuntoutus, apuvälinepalvelut sekä...