Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Siilinjärven kunta tarjoaa vuokrattavaksi noin 10 hehtaaria peltoja sekä luonnonlaitumen

Vuokrattavat pellot

Pyyniitty 749-401-12-234, pellon koko on 7,24 ha

Pelto on ollut aikaisemmin ns. normaalissa viljelyksessä.

Pyyniittyä pääset katsomaan kartalla tästä.

Pajukko 749-401-12-43, pellon koko on 2,63 ha

Pelto on ollut aikaisemmin ns. normaalissa viljelyksessä.

Pajukkoa pääset katsomaan kartalla tästä.


Pelloista tehdään viljelijän kanssa pitkäaikaiset vuokrasopimukset ja tarjoukset tehdään kaikista pelloista erikseen ja ne on annettava seuraavassa muodossa:

– Hinta (€/ ha).

Painotus on 70 % kokonaisuudesta (suurin tarjous saa 70 % ja seuraavat suhteutuvat tähän).

– Tilakeskuksen etäisyys peltoon ensisijaisesti käytettävää tietä pitkin (km).

Painotus on 30 % kokonaisuudesta (lähinnä sijaitseva tilakeskus saa 30 % ja seuraavat suhteutuvat tähän).

– Onko tilalla sitoumus normaaliin viljelyyn (kyllä/ ei).

Painotus on edellä mainittujen lisäksi 20 % kokonaisuuteen.

Luonnonlaidun Suopelto 749-405-14-283, luonnonlaitumen koko on 9,4 ha

Luonnonlaidun tarkoittaa maatalousympäristössä pellon ulkopuolella sijaitsevaa niittyä tai puutonta tai vähäpuustoista aluetta, jota ei lannoiteta ja jonne ei viedä rehua. Luonnonlaitumia voivat olla perinteisten laidunalueiden ja niittyjen lisäksi muun muassa metsäsaarekkeet ja pitkään laidunnetut muokkaamattomat suojavyöhykkeet. Luonnonlaidunta hoidetaan laiduntamalla tai niittämällä. Tässä tekstissä luonnonlaidun-termi tarkoittaa edellä mainittuja yleisiä luontotyyppejä ja alueita.

Luonnonlaidun luovutetaan vuokrasuhteella viljelijälle, jolla on:

  • Laiduntavia eläimiä tilalla.
  • Sijainniltaan mahdollisimman lähellä aluetta (tilakeskuksen etäisyys alueesta).
  • Luonnonlaidun tukee tilan liiketoimintaa
  • Yrittäjä pystyy hoitamaan luonnonlaidun aluetta ohjeiden mukaisesti

Suopeltoa pääset katsomaan kartalla tästä.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 24.3.2023 kello 12 mennessä osoitteella:

Siilinjärven kunta, elinvoima ja konsernipalvelut, PL 5, 71801 Siilinjärvi, tai sähköpostilla: kirjaamo@siilinjarvi.fi

Kunta pidättää tarvittaessa oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset.

Lisätietoja

elinkeinopäällikkö Pekka Turunen 044 740 1130 pekka.turunen@siilinjarvi.fi