Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kevään 2023 kuntalaiskyselyiden tulokset

26.6.2023

Kevään 2023 aikana selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja keinoista niiden tukemiseksi. Näkemyksiä kerättiin kohtaamisilla sekä sähköisellä kyselyllä. Kerättyä tietoa hyödynnettiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisessa. Kuntalaisten näkemyksiä käytetään myös tulevan toiminnan kehittämisessä.

Kevään aikana selvitettiin lisäksi kuntalaisten, kunnan päättäjien ja esihenkilöiden näkemyksiä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Vastaajista kunnan päättäjät olivat kriittisimpiä siinä, kuinka hyvin kuntalaisten näkemykset tulevat huomioiduiksi kunnan toiminnassa.

Kuntalaiskyselyiden tuloksiin pääset tutustumaan täällä. Sivulta löytyy myös aikaisempien kuntalaiskyselyiden tuloksia.