Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Yksityinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Vanhempainrahakauden jälkeen perheet voivat hoitaa itse lastaan omassa kodissa tai valita lapselleen kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen.

Perhe voi itse hakeutua tai heitä voidaan palveluohjauksesta ohjata yksityiseen varhaiskasvatuksen piiriin sellaisiin päiväkoteihin, jotka on kunta on hyväksynyt palvelusetelituottajiksi.

Kun yksityinen päiväkoti on myöntänyt teille varhaiskasvatuspaikan, täyttäkää sähköinen palvelusetelihakemus.

Tee tästä palvelusetelihakemus

Palvelusetelin sääntökirja

Huoltajien tulotiedot tulee toimittaa omavastuun määrittämistä varten viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin lapsen varhaiskasvatus alkaa yksityisessä varhaiskasvatuspaikassa. Suosittelemme toimittamaan tulotiedot tarvittavine liitteineen/hyväksymään korkeimman omavastuun sähköisen asioinnin kautta. Vaihtoehtoisesti huoltaja voi antaa sähköpostilla suostumuksen tulorekisterin etuus- ja palkkatietojen käyttämiseen omavastuun määrittämistä varten. Tuloselvitysten toimittamisesta saa lisätietoja varhaiskasvatuksen palvelusihteereiltä sekä tästä liitteestä.

Sähköinen asiointi (suomi.fi -tunnistautuminen)

Perheen asiakasmaksu yksityisessä varhaiskasvatuksessa on samansuuruinen kuin kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Mikäli palveluntuottajan perimä hinta on palvelusetelin enimmäisarvoa korkeampi, jää perheen maksettavaksi palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan määrittämän palveluhinnan erotus.  Palveluseteli ei kata kuluja mikäli palveluntuottaja kerää maksua esim. retkikulujen kattamiseksi.

Varhaiskasvatuksen palvelusihteereiden yhteystiedot:
Anne Pelkonen
044 740 1615
anne.pelkonen@siilinjarvi.fi

Niina Raatikainen
044 740 1973
niina.raatikainen@siilinjarvi.fi

Kunnan hyväksymät palveluntuottajat palvelusetelillä

Ryhmäpäivähoito Pikku-Pirpanat Oy
Simpantie 4 A 29
70910 Vuorela
050 330 8360
pikku.pirpanat@gmail.com

Touhula Pyöreenlahti
Pyöreälahdentie 1-3
70900 Toivala
050 477 5271
matias.kauppinen@touhula.fi

Touhula Siilinjärvi
Risulantie 1
71800 Siilinjärvi
044 417 5720
laura.pirinen@touhula.fi

Norlandia Poukama
Honkarannantie 3
71850 Siilinjärvi
010 411 4540
pirkko.manninen@norlandia.com

Pilke musiikkipäiväkoti Nuotti
Silkkiuikuntie 1
71800 Siilinjärvi
040 619 5857
maiju.kauppinen@pilkepaivakodit.fi

Norlandia Louna
Luontopäiväkoti Louna
Rantaraitti 2
70820 Kuopio
010 836 7363

Yksityinen perhepäivähoito Tiitiäinen
Tiia Ikäheimonen
Vuorela
044 972 0821
tiitiainen01@outlook.com

Yksityinen perhepäivähoito Piia Savila
Siilinjärvi
040 5647380
pph.savila@hotmail.com

Kuopion Kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys
Neulamäentie 26A
70150 Kuopio
044 256 6772

The English Kindergarden of Kuopio – Kuopion englantilainen leikkikoulu
Tulliportinkatu 37 H
70110 Kuopio
044 767 5057

Musiikkipäiväkoti Priimi Oy
Amerikanraitti 10
70820 Kuopio
044 773 5050

Pilke Päiväkodit Oy
Pilke Ketunpoika
Ahmantie 11
70400 Kuopio
040 457 4951

Yksityisen hoidon tuki ja siihen liittyvä kuntalisä

Kotona tapahtuvaa tai yksityisesti järjestettyä hoitoa tuetaan kotihoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella ia  siihen liittyvällä kuntalisällä.

Yksityisen hoidon tuki on kuntien rahoittama ja KELA:n maksama tuki perheelle, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. KELA maksaa tuen suoraan palvelun tuottajalle.

Lue lisää hoitajan palkkaamisesta KELA:n sivuilta

Lue lisää yksityisen hoidon tuesta KELA:n sivuilta

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen palvelusihteerit Anne Pelkonen, 044 740 1615 ja Niina Raatikainen, 044 740 1973

Yksityinen perhepäivähoito kuntalisällä

Yksityisenä perhepäivähoitajana toimivan on varhaiskasvastuslain mukaan tehtävä ilmoitus hoitajaksi ryhtyessään kunnan valvoville viranomaisille.
Kuntalisä koskee vain siilinjärveläisperheitä.

Yksityiset perhepäivähoitajat Siilinjärvellä:
Nimi Puhelinnumero Alue
Eija Eld 040 573 8226 Aappola
Mirja Kurikka 044 560 0523 Kasurila
Pirita Paarnio-Nupponen 040 825 2205 Räisälä
Anne Purmonen 050 593 5626 Haaparinne
Minna Vuoti 044 069 5684 Harjamäki

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus hyväksyä, ohjata ja valvoa kunnan alueella tuotettua yksityistä varhaiskasvatusta (VKL 10 §; VKL 28 §; YksSosL 34 §). Palvelusetelin ja kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajan. Kunnan tulee varmistaa, että palveluntuottajat täyttävät toiminnalle asetetut edellytykset ja vaatimukset. Aluehallintovirasto valvoo kuntien toimintaa ja edellyttää, että kunnissa on toimivat rakenteet, riittävä osaaminen sekä resurssit yksityisten palvelujen lakisääteiseen ohjaukseen, neuvontaan ja valvontaan.

Varhaiskasvatuksessa kelpoisen henkilöstön määrä sekä tilojen suunnittelu ja käyttö tulee järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan savuttaa (VKL 5 §; VKL 5 a §). Päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien tiloja valvotaan samoilla periaatteilla kuin kunnallisia yksiköitä.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön kelpoisuusvaatimukset sekä lasten ja aikuisten väliset suhdeluvut ovat keskeisiä. Kelpoisuusvaatimuksista säädetään varhaiskasvatuslaissa ja – asetuksessa. (VKL540/2018 luku 6, asetus 753/2018)

Siilinjärven kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaava viranomainen tekee vuosittain ohjaus- ja valvontakäynnin kaikkiin kunnan alueella toimiviin yksityisiin päiväkoteihin, ryhmäperhepäiväkoteihin ja perhepäivähoitoon yhdessä palveluntuottajan kanssa sopien. Käynnin aikana tuottajan kanssa käydään läpi toiminnan kannalta merkityksellisiä asioita ja täytetään yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta-asiakirja. Sovittaessa valvontakäynnistä on samalla sovittu myös keskusteltavat ja tarkastettavat asiakirjat ja kohteet ko. käynnillä. Valvonta-asiakirjaan kirjataan myös tarkistetut kohteet ja mahdolliset yhteisesti sovitut jatkotoimenpiteet.