Takaisin etusivulle

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus hyväksyä, ohjata ja valvoa kunnan alueella tuotettua yksityistä varhaiskasvatusta (VKL 10 §; VKL 28 §; YksSosL 34 §). Palvelusetelin ja kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajan. Kunnan tulee varmistaa, että palveluntuottajat täyttävät toiminnalle asetetut edellytykset ja vaatimukset. Aluehallintovirasto valvoo kuntien toimintaa ja edellyttää, että kunnissa on toimivat rakenteet, riittävä osaaminen sekä resurssit yksityisten palvelujen lakisääteiseen ohjaukseen, neuvontaan ja valvontaan.

Varhaiskasvatuksessa kelpoisen henkilöstön määrä sekä tilojen suunnittelu ja käyttö tulee järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan savuttaa (VKL 5 §; VKL 5 a §). Päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien tiloja valvotaan samoilla periaatteilla kuin kunnallisia yksiköitä.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön kelpoisuusvaatimukset sekä lasten ja aikuisten väliset suhdeluvut ovat keskeisiä. Kelpoisuusvaatimuksista säädetään varhaiskasvatuslaissa ja – asetuksessa. (VKL540/2018 luku 6, asetus 753/2018)

Siilinjärven kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaava viranomainen tekee vuosittain ohjaus- ja valvontakäynnin kaikkiin kunnan alueella toimiviin yksityisiin päiväkoteihin, ryhmäperhepäiväkoteihin ja perhepäivähoitoon yhdessä palveluntuottajan kanssa sopien. Käynnin aikana tuottajan kanssa käydään läpi toiminnan kannalta merkityksellisiä asioita ja täytetään yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta-asiakirja. Sovittaessa valvontakäynnistä on samalla sovittu myös keskusteltavat ja tarkastettavat asiakirjat ja kohteet ko. käynnillä. Valvonta-asiakirjaan kirjataan myös tarkistetut kohteet ja mahdolliset yhteisesti sovitut jatkotoimenpiteet.

Yksityisen hoidon tuki ja siihen liittyvä kuntalisä

Kotona tapahtuvaa tai yksityisesti järjestettyä hoitoa tuetaan kotihoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella ia  siihen liittyvällä kuntalisällä.

Yksityisen hoidon tuki on kuntien rahoittama ja KELA:n maksama tuki perheelle, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. KELA maksaa tuen suoraan palvelun tuottajalle.

Lue lisää hoitajan palkkaamisesta KELA:n sivuilta

Lue lisää yksityisen hoidon tuesta KELA:n sivuilta

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen toimistosihteerit Anne Pelkonen, 044 740 1615 ja Niina Raatikainen, 044 740 1973

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Vanhempainrahakauden jälkeen perheet voivat hoitaa itse lastaan omassa kodissa tai valita lapselleen kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen.

Perhe voi itse hakeutua tai heitä voidaan palveluohjauksesta ohjata yksityiseen varhaiskasvatuksen piiriin sellaisiin päiväkoteihin, jotka on kunta on hyväksynyt palvelusetelituottajiksi. Perheen asiakasmaksu yksityisessä varhaiskasvatuksessa on samansuuruinen kuin kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. 

Yksityisen palvelutuotannon sääntökirja

Kunnan hyväksymät palveluntuottajat:

Varhaiskasvatuksen palvelusetelillä:

Ryhmäpäivähoito Pikku-Pirpanat Oy
Simpantie 4 A 29
70910 Vuorela
050 330 8360
pikku.pirpanat@gmail.com

Päiväkoti Kukkuruu Ay
Jokiharjuntie 3
70910 Vuorela
044 720 9080
kukkuruu@hotmail.com

Touhula Siilinjärvi
Risulantie 1
71800 Siilinjärvi
044 417 5720
laura.leskinen@touhula.fi

Suomen Tenava päiväkodit Oy ( Norlandia pk:t)
Luontopäiväkoti Louna
Rantaraitti 2
70820 Kuopio
010 836 7363

Kuopion Kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys
Neulamäentie 26A
70150 Kuopio
044 256 6772

The English Kindergarden of Kuopio – Kuopion englantilainen leikkikoulu
Tulliportinkatu 37 H
70110 Kuopio
044 767 5057

Musiikkipäiväkoti Priimi Oy
Amerikanraitti 10
70820 Kuopio
044 773 5050

Pilke Päiväkodit Oy
Pilke Ketunpoika
Ahmantie 11
70400 Kuopio
040 457 4951

Yksityinen perhepäivähoito

Yksityisenä perhepäivähoitajana toimivan on varhaiskasvastuslain mukaan tehtävä ilmoitus hoitajaksi ryhtyessään kunnan valvoville viranomaisille, jotka ovat Siilinjärvellä perhepäivähoidonohjaajat.

Yksityiset perhepäivähoitajat Siilinjärvellä:

Nimi Puhelinnumero Alue
Eija Eld 040 573 8226 Aappola
Mirja Kurikka 044 560 0523 Kasurila
Pirita Paarnio-Nupponen 040 825 2205 Räisälä
Anne Purmonen 050 593 5626 Haaparinne
Minna Vuoti 044 069 5684 Harjamäki