Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle
Äänestyslippu laitetaan leimattuna vaaliuurnaan

Vaalit

Vuonna 2024 toimitetaan kahdet yleiset vaalit: tasavallan presidentinvaali sekä Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalit.

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 17.-23.1.2024 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 17.-20.1.2024 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin). Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on silloin kotimaassa 31.1.-6.2.2024 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 31.1.-3.2.2024 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin).

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5.-4.6.2024 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin).

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.


Äänioikeus ja äänestäminen vaaleissa

Presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta.

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan, joka on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuvaan ilmoituskorttiin.

Etkö saanut ilmoitusta äänioikeudesta postitse?

Mikäli olet antanut suomi.fi-valtuutuksen, ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti) lähetetään sinulle sähköisesti suomi.fi-palvelun kautta. Tällöin ilmoitusta ei lähetetä erikseen postitse. Äänestyspaikan voi tarkistaa myös osoitteessa Presidentinvaali 2024 (aanestyspaikat.fi)


Lisätietoa vaaleista löydät www.vaalit.fi

Vaalien ulkomainonnasta päättää Siilinjärven kunnanhallitus on päättänyt vaalien ulkomainonnasta. Päätös on nähtävillä tästä