Takaisin etusivulle

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus keskeinen työväline kunnan hyvinvointijohtamisessa ja tukena päätöksenteossa. Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä osallistaen myös muita toimijoita.

Valtuustokausittain laaditaan laaja hyvinvointikertomus, joka sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta tarkennetaan ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain laadittavien hyvinvointikertomusten avulla.

Hyvinvointikertomukset löytyvät Kuntaliiton sähköisestä palvelusta hakemalla listasta kunnan nimellä. Siilinjärven kunnan uusimpaan hyvinvointikertomukseen voit tutustua myös tästä.

Hyvinvointikertomuksen lisäksi laaditaan myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Näiden kaikkien suunnitelmien tavoitteena on varmistaa hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja eri toimijoiden välinen yhteistyö. Suunnitelmiin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, 2019

Suunnitelma ikääntyneen väestö tukemiseksi: valmisteilla vuoden 2019 aikana.