Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmat

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus on työväline kunnan hyvinvointijohtamiseen ja tukena päätöksenteossa. Sen avulla linjataan toiminnan painopisteitä ja mahdollistetaan työskentely yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä osallistaen myös muita toimijoita.

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana. Laaja hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Hyvinvointikertomukset löytyvät Kuntaliiton sähköisestä palvelusta (www.hyvinvointikertomus.fi) hakemalla listasta kunnan nimellä. Siilinjärven kunnan hyvinvointikertomuksiin pääset tutustumaan myös:

Hyvinvointikertomus, vuosiraportti 2021

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025: osa II Hyvinvointisuunnitelma

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025: osa I Hyvinvointikertomus, 2021

Hyvinvointikertomus (vuosiraportti), 2019

Hyvinvointikertomus (laaja), 2018

Muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmat

Hyvinvointikertomuksen lisäksi kunnassa laaditaan myös muita hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaavia suunnitelmia kohdennettuna muun muassa eri ikäryhmille. Suunnitelmien tavoitteena on varmistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja eri toimijoiden välinen yhteistyö. Suunnitelmiin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Siilinjärven ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, 2022

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, 2022

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, 2020

Turvallisuussuunnitelma, 2020

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, 2019