Takaisin etusivulle

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmat

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus on työväline kunnan hyvinvointijohtamiseen ja tukena päätöksenteossa. Sen avulla linjataan toiminnan painopisteitä ja mahdollistetaan työskentely yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä osallistaen myös muita toimijoita.

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana. Laaja hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Hyvinvointikertomukset löytyvät Kuntaliiton sähköisestä palvelusta hakemalla listasta kunnan nimellä. Siilinjärven vuosien 2018 ja 2019 kertomuksiin pääset tutustumaan myös:

Hyvinvointikertomus (laaja), 2018

Hyvinvointikertomus (vuosiraportti), 2019

Muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmat

Hyvinvointikertomuksen lisäksi kunnassa laaditaan myös muita hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaavia suunnitelmia kohdennettuna muun muassa eri ikäryhmille. Suunnitelmien tavoitteena on varmistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja eri toimijoiden välinen yhteistyö. Suunnitelmiin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, 2019

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, 2020

Turvallisuussuunnitelma, 2020