Takaisin etusivulle

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus keskeinen työväline kunnan hyvinvointijohtamisessa ja tukena päätöksenteossa. Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä.

Valtuustokausittain laaditaan laaja hyvinvointikertomus, joka sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta tarkennetaan ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain laadittavien hyvinvointikertomusten avulla.

Hyvinvointikertomukset löytyvät Kuntaliiton sähköisestä palvelusta hakemalla listasta kunnan nimellä. Siilinjärven kunnan uusimpaan hyvinvointikertomukseen voit tutustua myös tästä.