Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmat

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus on työväline kunnan hyvinvointijohtamiseen ja tukena päätöksenteossa. Sen avulla linjataan toiminnan painopisteitä ja mahdollistetaan työskentely yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä osallistaen myös muita toimijoita.

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana. Laaja hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Hyvinvointikertomukset löytyvät Kuntaliiton sähköisestä palvelusta (www.hyvinvointikertomus.fi) hakemalla listasta kunnan nimellä. Siilinjärven kunnan hyvinvointikertomuksiin pääset tutustumaan myös:

Hyvinvointikertomus, vuosiraportti 2021, PDF

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025: osa II Hyvinvointisuunnitelma, PDF

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025: osa I Hyvinvointikertomus, 2021, PDF

Hyvinvointikertomus (vuosiraportti), 2019, PDF

Hyvinvointikertomus (laaja), 2018, PDF

Muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmat

Hyvinvointikertomuksen lisäksi kunnassa laaditaan myös muita hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaavia suunnitelmia kohdennettuna muun muassa eri ikäryhmille. Suunnitelmien tavoitteena on varmistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja eri toimijoiden välinen yhteistyö. Suunnitelmiin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Siilinjärven ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, 2022, PDF

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, 2022, PDF

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, 2020, PDF

Turvallisuussuunnitelma, 2020, PDF

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, 2019, PDF