Takaisin etusivulle

Hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmat

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus keskeinen työväline kunnan hyvinvointijohtamisessa ja tukena päätöksenteossa. Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä osallistaen myös muita toimijoita.

Valtuustokausittain laaditaan laaja hyvinvointikertomus, joka sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta tarkennetaan ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain laadittavien hyvinvointikertomusten avulla.

Hyvinvointikertomukset löytyvät Kuntaliiton sähköisestä palvelusta hakemalla listasta kunnan nimellä. Siilinjärven kunnan vuoden 2018 hyvinvointikertomukseen voit tutustua myös tästä.

Muut hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmat

Hyvinvointikertomuksen lisäksi laaditaan myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnitelmien tavoitteena on varmistaa hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja eri toimijoiden välinen yhteistyö. Suunnitelmiin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, 2019

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, 2020