Siilinjärvi » Rakennuksen purkutyö, Kotipolku 14, Siilinjärvi

10.04.2018 | Rakennuksen purkutyö, Kotipolku 14, Siilinjärvi

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen meluilmoituksen nähtävillä pitäminen

Ilmoituksen tekijä

Ab Sparal Oy              Yhteyshenkilö: 
Kairatie 11 Mikael Sparf, puh. 050 516 6080 
65350 Vaasa   

Ilmoituksen sisältöä
Ilmoitus koskee Kotipolku 14:ssa sijaitsevan entisen nuorisotilarakennuksen purkutyön aiheuttamaa tilapäistä melua ja tärinää. Purkutyö tehdään kaivinkoneilla 23.4. – 31.5.2018 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7 - 20.

Purkutyössä melua aiheuttavat kaivinkoneet (2 kpl), purkumateriaalin lastaus kuorma-autoihin ja kuorma-autoliikenne. Työstä tiedotetaan lähistön asuintaloja ja muita häiriintyviä kohteita talokohtaisesti.

Muita lähtötietoja
Rakennuksen purkutyöstä on Siilinjärven kunnan rakennusvalvontaviranomaisen 8.11.2017 antama purkamislupa nro 2017-310.

Vireille 9.4.2018

Muistutusten tekeminen
Ilmoituksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua ilmoituksen mukainen toiminta saattaa koskea, on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Muistutus on osoitettava Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelutarkastajalle ja jätettävä 24.4.2018 mennessä virka-aikana, postitse osoitteella PL 5, 71801 Siilinjärvi tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi.

Muistutukseen on merkittävä muistutuksen tekijän nimi ja osoite. Jos asia koskee muistutuksen tekijän kiinteistöä, muistutuksessa on ilmoitettava kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus. Muistutus on allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä.

Postiosoite  PL 5, 71801 Siilinjärvi 
Käyntiosoite  Kasurilantie 1 
Puhelin 017 401 111
Telekopio 017 401 132
Sähköpostiosoite     ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi 
Virka-aika  8.00 – 15.45

Lisätietoja Ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen,
puh. 044 740 1422, matti.nousiainen@siilinjarvi.fi
 
Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutusta ei jätetä määräajassa.

Asiakirjojen nähtävillä pito
Ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä 11. - 24.4.2018 Siilinjärven kunnantalolla ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Kuulutusaika ja -paikat
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 10. - 25.4.2018.
 
Matti Nousiainen
ympäristönsuojelutarkastaja


Liitteet Kartta purkutyön sijainnista